Edukacja

      Prowadzę:

 

Warsztaty metodyczne z zakresu rachunkowości między innymi w odniesieniu do:

 

  • zagadnień rachunkowych związanych z przekształceniami form prawnych przedsiębiorstw a także podziałami podmiotów gospodarczych itp.
  • sporządzania sprawozdań finansowych
  • podstaw rachunkowości
  • odroczonego podatku dochodowego
  • rachunku przepływów pieniężnych
  • oraz innych w zależności od indywidualnych potrzeb

 

Szkolenia z zakresu prawa podatkowego, w odniesieniu do podatku:


  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku VAT
  • oraz innych w zależności od indywidualnych potrzeb