O Firmie

Nazwa firmy

Audyt i doradztwo księgowo - podatkowe

Forma działalności

Działalność gospodarcza - wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi pod numerem 15661

Adres siedziby

91-521 Łódź, ul. Studzińskiego 72/19

Adres oddziału

94-247 Łódź, ul. Solec 24/26

REGON

004363656

NIP

726-013-17-31

Ubezpieczenie

Firma Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe dopełniła należytego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta i prowadzenia ksiąg.

Telefony

0-605-96-76-66

0-42-634-92-72

FAX

0-42-633-31-80

Mail

audytstasiak@data.pl

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego za rok 2010

zobacz

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego za rok 2011

zobacz

 

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego za rok 2012

zobacz

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego za rok 2013

zobacz

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego za rok 2014

zobacz