Usługi

Firma świadczy usługi w następujących dziedzinach:

usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z MSR i MSSF

usługi z zakresu rachunkowości

doradztwo prawno – podatkowe

Czym się zajmuję?

Szczegółowy zakres oferowanych usług przedstawia się następująco:

 

      Usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z MSR i MSSF:


 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • potwierdzanie poprawności sporządzenia pakietów konsolidacyjnych
 • przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w tym dla firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz innych

   

     Usługi z zakresu rachunkowości:

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • doradztwo w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • przeglądy ksiąg rachunkowych na potrzeby organów nadzoru właścicielskiego
 • doradztwo księgowe w związku ze zmianą formy prawnej podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie zakładowych planów kont na indywidualne potrzeby podmiotów gospodarczych
 • doradztwo w zakresie systemów kontroli wewnętrznej wraz z opracowaniem procedur jej funkcjonowania dla celów usprawnienia procesów zarządzania
 • doradztwo w zakresie systemów kontroli wewnętrznej wraz z opracowaniem procedur jej funkcjonowania dla celów usprawnienia procesów zarządzania

     

     Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie:


 • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
 • podatku od towarów i usług VAT
 • Kodeksu spółek handlowych

banner

Czym się zajmuję ?

Księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych prowadzę przy wykorzystaniu sprawdzonych programów komputerowych. Prowadząc księgi rachunkowe przejmuję od klienta ciężar sporządzania deklaracji podatkowych oraz innej sprawozdawczości wynikającej z ksiąg. Staram się również ograniczyć czas poświęcany przez klienta na kontakty z urzędami do minimum.

 

Wykonując na Państwa rzecz usługi audytorskie czy doradcze, zapewniam Państwu ich wysoką jakość, a także służę pomocą w trakcie ich badania. Moją zasadą jest nie pobieranie dodatkowego wynagrodzenia za standardowe pytania, które nie wymagają istotnego zaangażowania - i pogłębionych badań - w ten sposób zachęcam moich klientów, aby traktowali mnie jako doradcę, gotowego do pomocy w przy rozwiązaniu zagadnień, które są w zakresie moich kompetencji.

 

Stosowane w mojej firmie procedury badania sprawozdań finansowych oparte są na zrozumieniu  potrzeb klienta, jego działalności i specyfiki, a także otoczeniu w jakim działa. Takie podejście umożliwia zidentyfikowanie specyficznych obszarów ryzyka istotnych dla badania , a co za tym idzie, odpowiednie ukierunkowanie prac i skuteczne przeprowadzanie badania w taki sposób aby uzyskać racjonalną i wystarczającą postawę do wyrażenia miarodajnej opinii o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.